Редколегія

Редакційна колегія наукового журналу «Управлінські  інновації»


Головний редактор:

Тарнавська Наталія Петрівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри  менеджменту організацій та інноваційного підприємництва Тернопільського національного економічного університету

Члени редакційної колегії:

Брич Василь Ярославович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Тернопільського національного економічного університету

Гевко Роман Богданович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інженерного менеджменту Тернопільського національного економічного університету

Гречан Алла Павлівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, обліку і аудиту Київського національного університету технологій і дизайну

Гуцал Ігор Степанович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри суб’єктів господарювання і страхування, декан  факультету фінансів Тернопільського національного економічного університету  

Козаченко Ганна Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та економічної безпеки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Лапко Олена Олександрівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів Університету банківської справи Національного банку України

Ляшенко Оксана Миколаївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики та інформатики Тернопільського національного економічного університету

Момот Володимир Євгенович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля

Федулова Любов Іванівна, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу технологічного прогнозування та інноваційної політики ДУ «Інститут економіки і прогнозування НАН України»

Чухрай Наталія Іванівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка»

Яремко Зоряна Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних фінансів Тернопільського національного економічного університету
 
Symbol Редколегія